Gå til hovedinnhold

Hvorfor skal bibelkritikerne ha banen alene?

De siste dagene har kristne ledere sagt dette om skapelsen og Noah:
 • Biskop Sommerfeldt sa at det er beklagelig, bekymringsfullt og kunnskapsløst at kristne tror på slikt.
 • Biskop Nordhaug sa at han tror på evolusjonsteorien og at det ikke er noe problem for kristen tro.
 • Søndagsskolelærer Henrik Syse sa at det ikke er lurt å lære barn at Noahs ark er en historisk fortelling, han pleier å fortelle barna at det ikke er sikkert at det skjedde nøyaktig på den måten.
 • Barneevangelist Jarle Waldemar sa at det er feil å bringe vitenskapen inn i bibelhistoriene, han tror på historiene og formidler det.
I den ene enden har vi altså biskoper som ikke tror på disse historiene, i midten har vi en søndagsskolelærer som er i tvil, og i den andre enden har vi en barneevangelist som tror på historiene. Men felles for dem alle er at de ikke vil blande inn vitenskapen.

Jeg forstår ikke hvorfor man går inn for at det i en ring utenfor bibelhistoriene skal befinne seg kun kritikere. Selv om man tar forbehold om at noen historier kanskje ikke er historiske, men bildelig ment, eller er blitt unøyaktige med tiden, eller noe slikt, burde ikke det hindre at man legger frem poenger som støtter bibelhistoriene.

For eksempel kan man fortelle at det fins gamle fortellinger fra hele verden som ligner Noahs ark-fortellingen, noe som peker i retning av at Noah-historien er sann.

Eller man kan fortelle at man finner blodige dinosaurfossiler, noe som indikerer at fossilene ikke er så veldig gamle.

Eller man kan i det minste legge frem det faktum at det går nedover med oss genetisk generasjon for generasjon og at det er det motsatte av evolusjon.

Selv om man på en slik måte kobler noen historier i Bibelen opp mot vitenskap, betyr ikke det at man har bundet seg fullstendig og ikke kan tolke noen historier bildelig senere. 

Enkelte historier er nødt til å være basert kun på tro, der kan ikke vitenskapen gi støtte, for eksempel når Jesus går på vannet. Et mirakel er jo per definisjon noe som vitenskapen ikke kan forklare.
Derfor mener jeg vitenskapen gjerne kan kobles til deler av Bibelen:
 • Bildelige historier: vitenskap kan ikke bidra her
 • Troshistorier: dette er utenfor vitenskapen
 • Historiske historier: vitenskap kan gi støtte
Lenge var det slik at kilden til noen historiske kongenavn fantes kun i Bibelen, derfor lo folk og kalte det for myter. Også enkelte kristne mente nok at historiene var bare bildelig ment. Men så dukket det opp gamle steintavler med navnene på disse kongene, ergo ble det bevist at kongene hadde levd. Skal kristne ikke snakke om slike funn? Skal man fortsette å tro at kongene er mytepersoner selv om det motsatte er bevist? Skal man aldri bry seg om vitenskapen?

Noe må uansett handle om å tro. Men jeg mener det er feil å skille Bibel og vitenskap fullstendig. Ellers havner man i en posisjon der Bibel lett forstås som myter og vitenskap lett anses som sannhet. Men vitenskap er slett ikke alltid sannhet, vitenskapen endrer seg jo hele tiden, og mye av den er historiefortellinger og myter og slett ikke testing og observasjoner eller oppdaterte tall.

Jeg synes det blir for defensivt av kristne å svare bibelkritikere med at Bibelen er bare bildefortellinger. Det er gjerne noe vitenskapelig som er førstekritikken av Bibelen. Man hører gjerne at kristne tror at jorda er flat. Er det da feil å vise skriftsteder som indikerer at jorda er rund?

Hele Bibelen kan ikke forklares vitenskaplig. Men det betyr ikke at man beveger seg utenfor hva som er sant. Det er rett og slett begrenset hva vitenskapen kan dekke. Men å holde vitenskapen på så armlengs avstand som enkelte gjør, det forstår jeg ikke poenget med.

En undersøkelse i Vårt Land, riktignok med noe dårlig svarprosent og lavt antall svar, viste at blant norske prester og pastorer er det slik:
 • 51 % tror på evolusjonsteorien
 • 33 % tror ikke på evolusjonsteorien
 • 16 % svarte noe annet
 • 16 % tror skapelsesberetningen er en historisk hendelse
 • 75 % tror den er bildelig
 • 9 % tror noe annet
 • 57 % tror Noahs ark er en historisk hendelse
 • 17 % tror ikke
 • 21 % tror på storflom, men tviler på arken
 • 5 % svarte noe annet
I en nettstemmeundersøkelse på Vårt Land, slike undersøkelser har sine svakheter, er resultatet i skrivende stund slik: 605 personer tror at skapelsen og Noahs ark er en historisk hendelse, mens 438 personer tror det er en bildelig fortelling, 71 personer vet ikke/annet.
 
 • 41 % tror på evolusjon
 • 28 % tror Gud skapte oss (kreasjonister)
 • 31 % vet ikke
 • 45 % tror på en form for Gud
 • 6 % tror på en form for flere guder
 • 18 % tror ikke på en form for Gud
Les også Vårt Land her, her og her.

Spørsmål og svar om Noah, skapelse, evolusjon og lignende, med vitenskaplig vinkling, finnes her (engelsk).

Kommentarer

Mr. V sa…
Hm. Men de er da ikke bibelkrikere Sjur. De sier seg uenige i den kreasjonistiske tolkningen.

Synes du bruker litt for kjappe og delende ord, jeg. Hvorfor skal de som er uenige med din bibeltolkning være bibelkritiske mens du selv er bibeltro? Gud har gitt oss bibelen, OG Han har gitt oss skaperverket. Når skaperverket, som taler uten ord, men priser Gud likevel (jfr. Salme 19) sier en ting og en bibeltolkning sier noe annet, hva er da mest sannsynlig feil? Vel, bibeltolkningen - om Guds skaperverk er konsekvent.

Jeg mener, se litt på vår historie som tro. Det har hendt flere ganger at vi har hatt en konflikt mellom en gitt tolkning og Guds skaperverk. For eksempel da geosentrismen falt, eller når spontan genese falt når Pasteur falsifiserte den. Det er i dag tilnærmet ingen som holder fast på de bibeltolkningene som da var spikret. Så spørsmålet er, burde ikke vi utvise litt ydmykhet? Hvorfor er noen så sikre på at deres bibeltolkning er rett, selv om det ikke er noe støtte for den i Guds skaperverk?


Nei, Sjur, det er ikke slik at vi som aksepterer evolusjonsteorien er `bibelkritikere' i noe større grad enn dere kreasjonister er det. Jeg kan godt kalle meg bibeltro, det stemmer nok også det. Så med det som utgangspunkt er det du som er bibelkritkeren. Og... Ikke glem at både den katolske kirke og den ortodokse ikke har noe problem med evolusjonsteorien. Kreasjonismen er et hovedsaklig Amerikansk fenomen som vi burde la være å importere til Norge.
Sjur Jansen sa…
Vegar Ottesen, med bibelkritikere i denne artikkelen mener jeg de som stiller seg kritisk til at de omtalte historiene i Bibelen har skjedd. At du henger deg opp i det ordet er ganske overraskende, etter som du forrige gang vi diskuterte brukte ord som løgnere, svindlere og syndere.