Gå til hovedinnhold

Hvilken effekt har hierarki på menighetslivet?

Hierarki som BEGRENSER:

  • Nekter kvinner å gjøre tjeneste
  • Nekter folk å snakke i samlingen
  • Hindrer folk å undervise hverandre
  • Hindrer folk å utveksle oppmuntringer og kjærlighet
  • Nekter andre kristne å delta i nattverd
  • Lærer folk til å tro de ikke er bra nok
  • Bremser personlig utvikling pga enveiskommunikasjon
  • Bremser det virkelige allmenne prestedømme

Hierarki som LÆREDIRIGENT:
Det fins tusenvis av ulike menighetshierarkier. Hierarki er ikke en garanti for rett lære. Paradoksalt nok er hierarki i seg selv antagelig feil lære. Jesus, Peter og Paulus oppfordrer til å ikke sjefe.

Paulus oppfordrer hele menigheten til å ta vare på troen. "Undervis hverandre," skrev han. Og han oppfordret til at alle i menigheten kunne komme med innslag når det var samling. Paulus nevnte ingen møteleder i den anledning.

Hierarki som TJENER:
Gir mulighet for kirker, konserter, hjelpearbeid, bøker. Mye av dette kan man få til uten hierarki eller uten å at det ligger under en menighetsparaply. Menighetshierarkier har en del negative bivirkninger for det interne livet, noe som igjen bremser vekst. En grei løsning er derfor å skille mellom menighetssamlinger (ikke-hierarki) og kristne organisasjoner (demokratisk valgt hierarki).


Hierarki som GIR ORDRER:
En katolsk biskop kan forflytte en prest til en annen menighet mot prestens vilje. Man bør drøfte om tvang er en dimensjon som hører til i Guds rike og i menighetslivet? Intern tvang finnes også i frimenigheter. Det er frivillig å bli med i menigheten, men internt må man følge ordrer.


En annen løsning er ikke-hierarkisk menighet: De første kristne holdt enkle måltidssamlinger i hjemmene, uten bruk av møteleder som bestemte hvem som skulle snakke eller synge. De som åpnet hjemmet sitt, ble kalt biskoper. Jeg tror det er mange kvinner og menn i Norge som kan tenke seg å samle en flokk hjemme slik som Priska og Nymfa gjorde. Men så bremses de dessverre av tradisjonen som kirkesystemet og hierarkiene sprer. Tradisjonen har påvirkingskraft både innenfor og utenfor kirkesystemet.

I ikke-hierarkiske hussamlinger samles man rundt et måltid. Det er ikke slik som i tradisjonelle menigheter der noen har forberedt et program. Man starter med å spise og samtale. Etter hvert er det kanskje noen som vil lese et stykke fra Bibelen, eller fremføre et dikt, eller komme med en oppmuntring. Dette skjer av seg selv. Så kan man kommentere innslagene hvis man vil, det får man ikke lov til i tradisjonelle (hierarkiske) menigheter.

Kommentarer

Dag Selander sa…
SJUR: Det vore tacksamt att få nå någon eller några kommentarer av dig på min blog MXp eller om du ville vara Gästbloggare och skicka över en artikel från ditt arkiv. Du ser vad som kan behövas för att komplettera Are som varit inne och delat era kunskaper.

Vi möttes ju på Charlottes blogg häromdagen.

Må Herren fortsätta att välsigna er i Oslo och Sandefjord i era husmenigheter

//Dag Sr