Gå til hovedinnhold

Var Jesus for rangorden blant kristne?

Et annet sted på denne bloggen finner du en spørreundersøkelse. Den er ikke ment for å finne korrekt statistikk, men for å få deg til tenke over spørsmålet. Jeg vil gjette på at mange svarer nei til at Jesus var for rangorden. Men hva menes egentlig med det? Hvis man svarer nei, hvordan kan man samtidig nekte kvinner å være prest? Og hvorfor er det bare presten som kan døpe? Og kan man svare nei på rangorden og samtidig gå inn for lederskap i menigheten der lederne har gjennomskjæringsrett og prekemonopol? Hva er forskjellen på rangorden, hierarki, lederskap? Ingenting?

Bruk kommentarmuligheten under til å si din mening om spørsmålet: "Var Jesus for rangorden blant kristne?"

Kommentarer

Ruben sa…
Jesus rangerte ikke mennesker. Ja, han har gitt oss forskjellige funksjoner, men det er ikke det samme som rang.

Er bra at du stiller disse spørsmålene! Synd ikke flere engasjerer seg i debatten, for den er viktig og nødvendig.

Har selv satt opp et nettsted for troende bloggere på http://tempelplassen.freebb3.com/ - kanskje vi kan ta debatten videre der?

(Siden er ikke så godt befolket enda, men et sted må man jo begynne :)
Sjur Jansen sa…
Flott, Ruben. Jeg dukker nok opp på den nettsiden når anledningen byr seg.

Jeg kan lese på katolske nettsider at de bruker ordet rang ofte, for eksempel i forbindelse med messen og hvem som skal gjøre hva. Det skjer etter rangorden.

Når det gjelder andre menighetsmiljøer, tror jeg svært mange ikke bruker ordet rang, men samtidig er det en dobbeltkommunikasjon. De mener gjerne at mannen i ekteskapet skal være lederen til kvinnen, og at pastoren skal bestemme visjonene for menigheten og ha det siste ordet i viktige saker. Og da er det rang likevel.
Are Karlsen sa…
Jeg tror at rang spiller en enorm rolle i kirkelivet. For alle "vet" at i Guds rike er det ikke slik. Men menighetens ordninger er rangerende, og derfor er også menighetslivet slik.

Derfor er også kristne menigheter nesten kjemisk fri for tapere, i motsetning til hva som var tilfellet med de Jesus omga seg med.

Også når menighetsmedlemmer kommer i en situasjon hvor de opplever seg som tapere, så skyr de sin egen menighet. De vet at den er intet sted hvor tapere finner trøst. Taperne finner kun sin plassering, sin rang.

I dette bildet finnes det nyanser og forskjeller menigheter i mellom.

Her kommer også homostriden inn. Homofile kan, i motsetning til mange andre syndere, ikke bli prester. De blir rangert lavt.

Dersom menighetene var ikke-hierarkiske eller egalitære, altså ikke rangerende, hadde ikke de homofile hatt noe å kjempe for.