Gå til hovedinnhold

Junia var apostel, del 2

Paulus hilser til mange kvinner i sin brev. En av hilsningene lyder slik: "Hils Andronikos og Junia, mine landsmenn, som har sittet i fengsel sammen med meg. De har et godt navn blant apostlene og kom til tro før meg. "

LIKESTILLING = KVINNELIGE APOSTLER
Apostel er gresk og betyr utsending med fullmakt, et vanlig gresk ord. I kristen sammenheng snakker man om at man er utsending for Jesus eller for en menighet. På latin heter det misjonær.

Paulus skriver i sine brev: "Her er det ikke jøde eller greker, kvinne og mann". Dette viser at i Guds rike og i menighetslivet er det likestilling. Derfor finnes det kvinnelige misjonærer i NT. Dette er egentlig mot alle odds, for kvinner ble i antikken undertrykt i et svært maskulint samfunn. Kvinner ble sett på som gjenstander eller dyr, og fikk ikke utdannelse. De hadde mye mindre bevegelsesfrihet og juridiske rettigheter enn menn. Når det gjelder jødiske kvinner, fikk de ikke opplæring i Loven og hadde begrenset adgang til synagogen.

Skal man være misjonær, er det selvsagt en stor fordel å kunne sitere Skriften. Statistisk kan man derfor ikke forvente noen kvinnelige apostler i NT selv om de første menighetene hadde likestilling. Derfor er Junia omtrent den eneste apostelen som nevnes. I tillegg har vi Priska som kan være i samme kategori. Hun jobbet mye med misjon og Paulus brukte samme medarbeiderord på henne som på sine mannlige apostelkolleger.

KJØNNSSKIFTE I DANSKE BIBLER
I norske bibler leser vi altså om Junia. I danske bibler leser man om Junias. Der har kvinnen Junia blitt til mannen Junias. I Danmark, og en del andre steder, sier de at kvinner ikke kan være apostler, for det er jo ingen kvinnelige apostler i Bibelen. Hva har skjedd?

I en del håndskrifter av NT kommer det ikke frem om Junia (Iounian) var mann eller kvinne fordi teksten er skrevet uten accent-tegn, og det er typen accent-tegn og hvor det plasseres i navnet, som avgjør kjønnet. Men vi slipper å ta hensyn til accent-tegn fordi da NT ble skrevet, fantes ikke mannsnavnet Junias. Det er derfor ganske usannsynlig at Junia var en mann.

I noen håndskrifter er Junia blitt til Julia. Fremdeles en kvinne.

Først på 1000-tallet fant man på at man skulle sette på accent-tegn i denne teksten. Da plasserte man accent-tegnet slik at hun ble en mann.

Debatten om Junia skjer i to avdelinger:
1) Selve navnet, er det hankjønn eller hunkjønn?
2) Hva betyr preposisjonen "blant apostlene"?

I den sammenheng er det interessant å lese de norske katolske nettsidene som skriver slik:

«Hils Andronikos og Junias, mine frender, som har sittet i fengsel sammen med meg, de er høyt ansette apostler, og har vært kristne lenger enn jeg.» Katolikkene mener altså at preposisjonen viser at begge er apostler. Men velger at Junia er mann...

Den Norske Kirke (statskirken) skriver på sine nettesider: "Det er i dag bred enighet blant forskerne om at Junia er et kvinnenavn. Hun hadde vært Paulus’ medarbeider og hørte til den første generasjon av Kristus-troende. Utsagnet om at hun og Andronikus (trolig hennes ektemann) har ‘et godt navn blant apostlene’, kan tyde på at hun ble regnet som apostel."

STATISTIKK OG FORVENTNING
Jeg tror NT viser likestilling selv om Junia skulle ende opp som mann eller ikke-apostel. For vi kan ikke forvente å høre om kvinner som var omreisende misjonærer i antikken. Samfunnsrammene var maskuline juridisk og utdannelsesmessig. Vi kan heller ikke forvente å høre om mange kvinnelige pastorer av den enkle grunn at det var ikke kvinner som eide husene. Hvis en kvinne skulle være hyrde og samle en flokk hjemme slik de gjorde før man begynte å bygge kirker langt senere, da måtte hun enten være gift med en kristen mann eller være singel med egen økonomi. Paulus hilser til mange kvinner, en del av disse tror jeg var pastorer fordi det er ingen andre pastorkandidater i menighetene Paulus hilser til.

Kommentarer

Sjur Jansen sa…
Til Anonym

Hva mener du?