Gå til hovedinnhold

Kirken var ikke udelt frem til 1054

Mange påstår at kirken var udelt frem til 1054 da paven i vestkirken forsøkte å bli verdenskirkesjef og østkirken nektet å godta dette. Jeg skjønner ikke påstanden om en udelt kirke, for det var en del krangling og utestengelse de første tusen år.

Det er minst tre måter kirken kan være delt:
 • Utestengelse av andre kristne fra samlingene
 • Hierarkiske grupperinger som hindrer fri flyt av kristne
 • Ulik teologi og verdier

Allerede på 200-tallet dukket det opp en situasjon der en del kristne ble utestengt fra enkelte menigheter fordi de hadde valgt å redde livet ved å delta i en påtvunget keiser-seremoni. Det var ikke enighet om disse skulle slippe inn igjen i menighetene. Biskopen ville stenge dem ute, men de som hadde nektet å bli med på seremonien og med flaks hadde overlevd den påfølgende dødsdommen, ville slippe seremoni-deltagerne inn i varmen. Udelt kirke?

Omkring år 250 var det to kandidater til bispestolen i Roma som kranglet om hvem som hadde rett til den. Den ene, Novatian, ble etter hvert kastet ut, men han startet da sin egen bevegelse med mange tilhengere. Det dukket opp mange kirker i både øst og vest som støttet Novatian som biskop, og som lot seg lede av ham, og disse ble til sammen en særkirke på siden av den ortodokse. Udelt kirke?

Krangel ved et bispevalg skjedde også i Kartago i starten av 300-tallet og det oppsto et skille i den nordafrikanske kirken. Keiseren inndro så kirkene til den ene parten og forbød dem å døpe. Udelt kirke?

I NT kan vi lese at reisende kristne besøkte menighetene fritt. Det var opp til hver menighet å være gjestfri. Men etter noen hundre år var kirken delt i mange hierarkier som kontrollerte sine grupper. Da kunne man ikke bare komme tuslende inn fra siden og bli med på en samling og kanskje komme med en preken uten videre. Når man hadde innført storbiskoper, måtte enkelte gjestebesøk avklares oppover i hierarkiet. Udelt kirke?

I hovedsak var kirken rett før 1054 allerede delt i to store hierarkiske grupper: Østkirken og vestkirken. I tillegg kranglet man om liturgien og hva slags brød man skulle bruke i nattverden. I tillegg til østkirken og vestkirken, fantes også den koptiske kirke som fikk sin egen teologiske vri svært tidlig. Udelt kirke?

Hva menes da med dette begrepet? At ble slutt på økumeniske kirkemøter? Selv om man hadde kirkemøter gjennom flere århundrer, var det stadig vekk utestengelse av enkelte grupperinger. Teller ikke utestengelse med i definisjonen på en delt kirke?

Jeg mener et avgjørende punkt ved om kirken er delt eller ikke, er om man tillater felles nattverd. Det fins neppe to personer som tolker alle avsnitt i Bibelen identisk. Derfor vil det alltid være nyanser innen teologien, det må vi leve med. Folk vektlegger også verdiene noe ulikt, også det må vi leve med. Men hvis man nekter å samles til nattverd med andre kristne, da mener jeg man med rette kan kalle kirken delt.

Etter hva jeg kan forstå, så tillot man felles nattverd mellom medlemmer av østkirken og vestkirken helt frem til 1453. På den måten kan man si at disse to gruppene ikke ble delt i 1054.

Uttrykket er derfor noe vanskelig. Jeg kan være enig i at kirken var delt i 1055, men det var den i tilfelle også i 1053. Det nye i 1054 var at man ikke hadde hatt så store grupper tidligere som hadde stengt hverandre ute.

At to store hierarkiske grupperinger utestenger hverandre, er et viktig punkt i historien. Spørsmålet er hvor mange av poengene som må være tilstede før man kan snakke om en delt kirke:

 • hierarkier
 • slutt på det allmenne prestedømme
 • utestengelse fra kirker
 • talenekt for kvinner
 • tjenestenekt for kvinner
 • ulik teolog
 • ulike verdier
 • slutt på økumeniske møter
 • nattverdsplittelse

Kommentarer

Eskil sa…
Dessuten fantes det svært mange andre kirker utenfor Europa allerede fra første eller andre århundre. Disse kirkene i India, Etiopia, Persia osv var jo aldri en del av de europeiske kirkesystemene. I tillegg fantes det flere grupperinger i Europa som aldri ble en del av det katolske opplegget. Jeg tror du ville ha stor glede av å lese en bok som heter "The Pilgrim Chruch" av Broadbent som snakker om "fotnotene i kirkehistorien". Du får kjøpt den via Amazon.
Ragnhild Schanke sa…
For ikke å snakke om arianerne som ikke bare ble ekskludert med drept i tusentall pga uenighet om treenighetslæren.
geir sa…
"Mange påstår at kirken var udelt frem til 1054 da paven i vestkirken forsøkte å bli verdenskirkesjef og østkirken nektet å godta dette."

Jeg vet ikke om så "mange" (om i det hele tatt noen) påstår alt dette, men det kan kanskje være noen få som har vært uheldige med ordvalget og derfor kan tolkes i den retning når det gjelder det du skriver fram til tallet 1054...

De kjenner selvsagt til den stadige avskallingen fra storkirken, og som forøvrig kirkehistorikerne - stikk i strid med hva plymouthbroder Edmund Hamer Broadbent hevdet - omtalte mer utfyllende enn eksklusivt i fotnoter.

Det derimot "mange" mener, er at Østkirken (den ortodokse kirke) representerer den udelte kirke, idet denne angivelig står i et annet kontinuitetsforhold til urkirken enn alle øvrige konfesjonssamfunn, inkl. den romersk katolske kirke (som ifølge disse "mange" utviklet seg som et resultat av mange års konflikter med Østkirken, hvorav den endelige splittelsen ble synliggjort i 1054). Naturligvis var splittelsen forankret i en rekke lære- og praksisforhold, og disse er, naturlig nok, behørig omtalt i ordinære kirkehistoriske bøker som berører denne tidsepoken.

"Udelt" refererer i så måte ikke til at grupper ikke har forlatt fellesskapet pga nydannelser, men at konfesjonsfellesskapet selv - ifølge disse - har vært tro mot urkirken, i motsetning til alle andre konfesjonsgrupper.