Gå til hovedinnhold

Overlevelsesguide for kvinner som blir undertrykt i menighetslivet

De første kristne viste full likestilling i menighetsliv og ekteskap og var dermed svært radikale i forhold til antikkens maskuline kultur. Under viser jeg korte svar på vanligste argumentene som brukes mot kvinner som undertrykkes i kristne miljøer i dag. Men først noen bibelsteder som tydelig viser likestilling:

«Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.» (Galaterbrevet 3:28) Hvis man mener at kvinner er unntatt fra dette sitatet og skal forskjellbehandles, åpner man for å gjøre det samme med de andre gruppene som nevnes.

«Kvinnen rår ikke over sin egen kropp, det gjør mannen. På samme måte rår ikke mannen over sin egen kropp, det gjør kvinnen.» (1. Korinterbrev 7:4). Tydeligere kan det neppe sies.

Paulus oppfordrer gifte kvinner til å være sjef på familiens gårdsbedrift med jorder og eiendeler (1. Timoteusbrev 5:14). Dette bibelverset kan isolert sett strekkes til å hevde at kvinnen skal være sjefen til sin mann, men det blir misbruk av enkeltsetninger, totalen viser likestilling.

HER ER DE VANLIGSTE TEOLOGISKE PÅSTANDENE MOT KVINNER:

Påstand 1: Kvinner har ikke lov til å være forstander.
Svar: Paulus bruker forstanderordet om kvinnen Føbe (samme lenke som over).

Påstand 2: Kvinner kan ikke være prest.
Svar: Peter sier at alle kristne er prester.

Påstand 3: Kvinner må bruke sjal/skaut.
Svar: Paulus sier at håret er bra nok.

Påstand 4: Kvinner må bruke sjal/skaut for å signalisere at mannen er sjefen.
Svar: Paulus sier at kvinnen skal bære sin egen myndighet/frihet på hodet. (Se lenken i forrige punkt.)

Påstand 5: Kvinner skal tie i forsamlingen.
Svar: Menn får samme beskjed noen setninger tidligere, det handler om å unngå kaos.


Døtrene til Filip hadde en profetisk gave, de drev neppe med pantomime, men snakket. Kvinner som Lydia, Nymfa, Maria og Priska åpnet hjemmene sine for kristne samlinger. Selvsagt snakket de i samlingene.


Påstand 6: Kvinner har ikke lov til å holde prekener/taler.
Ordet forkynnelse er ikke i bruk i teksten som handler om forstyrrende snakk.

Påstand 7: Kvinner skal ikke undervise menn.
På norsk brukes ordet "lære" i denne teksten, men det greske ordet betyr herske over eller myrde, og handler sannsynligvis om å stanse gnostikernes teologi. For øvrig har vi den kristne Priska som lærte opp Apollos.

Påstand 8: Mannen er kvinnens overhode.
Svar: Det greske ordet for hode betyr ikke overhode, men kilde, og viser til skapelsen der mannen er kilde kvinnen og at de dermed har samme byggestener. Da Paulus sa at mannen er kvinnens hode, gikk han inn for full likestilling.

Påstand 9: En kvinne skal underordne seg sin mann.
Svar: Alle kristne oppfordres til å underordne seg hverandre gjensidig. En utfordring var kristne kvinner gift med ikke-kristne menn i antikkens maskuline maktkultur. Peter oppfordrer slike kvinner til å underordne seg i håp om at de fæle mennene ville våkne og bli kristne slik at underordningen ble gjensidig. Peter satte ektemenn på fy-listen.

Påstand 10: Kvinner kan ikke være apostel/misjonær.
Svar: Junia var apostel. Priska jobbet tett med Paulus i misjonsarbeid. Paulus bruker samme kollega-ord overfor Priska som overfor menn som han kalte apostler.

Påstand 11: Kvinner kan ikke være eldste.
Svar: Eldstepersoner var opprinnelig husverter for menighetene, for det fantes ikke kirkebygninger. Paulus kaller samlingene hjemme hos kvinnen Nymfa for menighet. Hilsepolitikken til Paulus viser at Nymfa var eldste, for det fins ingen andre kandidater.

Et vanlig kvinnefiendtlig argument er at Paulus sier at en eldste skal være "én kvinnes mann". Men han sier det samme om diakoner, og han anbefaler kvinnen Føbe som diakon. Han mener altså begge kjønn selv om eksemplene er maskuline. Han retter opp en mulig misforståelse om eldste ved å straks skyte inn at det samme gjelder kvinner.

Påstand 12: Kvinner kan ikke være pastor/hyrde.
Svar: Flere steder i Bibelen kommer det frem at pastor/hyrde er det samme som eldste. Se forrige punkt. For øvrig bruker Paulus omtrent samme oppskrift enten det er snakk om eldste, diakoner eller ressursterke enker.

Påstand 13: Kvinner kan ikke være evangelister.
Verdens første evangelist var kvinnen som Jesus møtte ved brønnen og som gikk til byen etterpå der mange ble kristne pga henne. Enkelte kaller Maria Magdalena for apostlenes apostel fordi hun var den første som fikk oppdraget med å fortelle andre at Jesus var stått opp fra graven. Lydia var sannsynligvis den første kristne i sitt område og det står ikke at hun fikk munnkurv av apostlene.

Påstand 14: Kvinner skal være mannens hjelper.
Svar: Argumentet er hentet fra skapelsesfortellingen. Men ordet for hjelper brukes også om Gud, og stort sett brukes ordet hjelper om en overordnet som hjelper en underordnet.

Påstand 15: Menn skal dominere kvinner.
Svar: Det står i Bibelen at en slik dominans er et resultat av syndefallet. Vi kjemper mot synd ellers, og selvsagt skal vi kjempe mot dette også. Det hebraiske ordet som brukes i denne forbindeles viser muligens at også kvinnen fikk fikk iver etter å herske. Begge kjønn sliter med dette.

Påstand 16: Kvinner må si "Herre" til sin mann, noe som betyr en ensidig underordning.
Svar: Også Efron sa "Herre" til Abraham, og de var likestilte.

Påstand 17: Kvinner skal ikke være biskoper.
Svar: Bibelen viser at biskoper er det samme som eldste/prest/pastor. Hilsepolitikken til Paulus viser at det var husvertene og husvertinnene som var biskoper. Forklaringen kan du lese blant annet her:
Kom gjerne med flere påstander hvis jeg har glemt noen.

OVERLEVELSESTIPS FOR KVINNER I TRADISJONELLE MENIGHETER
Det tar antagelig svært lang tid å forsøke å overbevise menigheten eller kirkesamfunnet om ny teologi, jeg foreslår heller dette:
  • SAMLINGER: Ta selv inititaiv og vær vertinne for kristne samlinger, gjerne hjemme eller andre steder, uten å spørre den tradisjonelle menigheten. Å starte noe nytt betyr ikke at man driver med "splittelse". Det fantes ikke kirkesamfunn og medlemsnummer i urmenighetene, det var ingen plikt til at alt skulle foregå under samme paraply, de første kristne levde organisk, det kan du også gjøre. Forbilde: Nymfa, Priska og Lydia i NT.
  • ENKELTPERSONER: Ta vare på enkeltpersoner på eget initiativ, utenom samlingene. Forbilde: Føbe i NT.

Fant du denne oversikten nyttig, så er det hyggelig med en kommentar.

Kommentarer

Ruben sa…
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Ruben sa…
FANTASTISK! Digg å ha en så ryddig og oversiktlig artikkel om dette emne.

Jeg har satt opp en enkel side for meg og noen venner, hvor vi driver å deler (og skriver) gode bibelstudier. Har allerede lagt ut noen av dine superbe skriverier.

http://bibelarkiv.rubensolvang.com/

Tenkte bare å nevne det for deg, og høre om det var greit at vi viderepubliserer noen av dine artikkler der ... hehe. Litt seint å spørre når vi allerede har lagt ut noe, men bedre sent enn aldri. Foreløpig er det bare 5-6 stykker som bruker siden, men tanken er at den kan bli en ressurs for hvem som helst. Greit at du vet om at de ligger der om siden taes i bruk av flere.

Om du selv ønsker å bidra med artikler (og ha kontroll på dine egne) direkte på siden kan det ordnes. Bare å si ifra så får du brukernavn osv :)

Du er en dyktig bibellærer og forsker og jeg har fått masse ut av det du har publisert!

Du kan eventualt kontakte meg via mail: post [alfrakrøll] rubensolvang.com (fant ikke din mail)
Sjur Jansen sa…
Takk for rosen, Ruben. Epostadressen min står i høyre marg, men den er som en grå mus, jeg skal endre typografien slik at den vises bedre. Jeg sender deg en epost om det du tar opp.
Are Karlsen sa…
Enig med deg, Ruben. Postene til Sjur er skikkelig matnyttige.

Jeg er glad for at du sprer dette videre i ditt miljø!
Eirik sa…
Hei Sjur! Liker veldig godt postene dine, og de fyldige studiene dine. Har bare et lite ønske... :)
Jeg driver å studerer noen av emnene utifra postene dine, og savner litt flere bibelhenvisninger(altså HVOR i bibelen de ulike tingene står skrevet) slik at jeg kan sjekke opp i versene og ordene selv.
Sjur Jansen sa…
Hei, Eirik. Under har jeg ramset opp bibelversene til denne artikkelen om kvinner. I tillegg er det bibelvers i flere av linkene i artikkelen.

1) Paulus bruker forstanderordet om kvinnen Føbe i Romerbrevet 16:1-2

2) Peter sier at alle kristne er prester i Peters 1. brev 2:5 og 2:9.

3) Paulus sier at håret er bra nok i 1. Kor 11:15 (det står et "anti" på gresk, altså: "i stedet for sjal").

4) Paulus sier at kvinnen skal bære sin egen myndighet/frihet på hodet i 1. Kor 11:10.

5) Menn blir bedt om å tie i 1. Kor 14:28

6) Ordet forkynnelse/holde en tale (keryksai) er ikke i bruk i teksten som handler om forstyrrende snakk (prate/snakke = laleo) i 1. Kor 14:34.

7) Det greske ordet authenteo brukes i 1. Tim 2:12. Det betyr "herske over" eller "myrde", og kvinner skal selvsagt ikke ha slik makt over menn. På norsk har man oversatt dette kraftige ordet til det svake ordet "lære".

8) Det greske ordet for hode betyr ikke overhode, men kilde. Korinterbrevet 11:3-16 og Efeserbrevet 5:21-33.

9) Det oppfordres til gjensidig underordning i Efeserne 5:21.

10) Junia kalles apostel i Rom 16:7. Priska og Akvilas kalles for medarbeidere (synergus) i Rom 16:3, det er et ord som viser at man er på samme plan.

11 og 12) Det er ingen annen eldstekandidat enn Nymfa i Kol 4,15 der Paulus kaller hussamlingene for menighet.

13) Verdens først evangelist: Johannes 4:39

14) Kvinner og menn skal være likestilt, 1. Mosebok 2:18. Ordet "hjelper" brukes som regel om en overordnet, slik som for eksempel at Gud hjelper.

15) Å dominere andre er en synd, enten det gjelder kjønn eller i menighetslivet, 1. Mosebok 3:16 og 1. Peter 5:3.

16) Både Sara og Efron sa "Herre" til Abraham, 1. Mosebok 23:14.

17) Hilsepolitikken til Paulus viser at det var husvertene og husvertinnene som var biskoper. Mange bibelvers. Se forklaring i lenkene i artikkelen.
Eirik sa…
Hei Sjur! Takk for dine henvisninger og forklaringer, det er til stor hjelp :)

Her er forresten et lite tips fra meg, en kar som heter Greg Boyd, pastor i woodland hills menighet i minnesota. Her i dette essayet skriver han om kvinner i menigheten. Veldig interessant!

http://www.gregboyd.org/essays/essays-church/women-in-ministry/
Vegard Smith Tegnander sa…
Glimrende , vi (kona mi og jeg) leste med stor fornøyelse "overlevelssguiden til kvinner i menighetslivet". NYDELIG ! Takk mvh Linn Merete og Vegard og Junia (6 mnd) :)