Gå til hovedinnhold

Fordelaktige mutasjoner er ikke bevis for evolusjon

Tenk deg en kyststripe hvor en del fluer lever. Så skjer det en mutasjon, altså en kopieringsfeil i genene, slik at en flue får avkom uten vinger. Så kommer en storm. Fluene med vinger blåser på havet og dør, for vingene virker som seil. Fluene uten vinger overlever på land, for vinden får ikke tak i dem. Mutasjonen som fjernet vingene var altså en fordel, en slags tilpasning, og man fikk naturlig utvalg.

Noen kaller dette for evolusjon. Men det er ikke evolusjon. Det er anti-evolusjon.

Hvordan kan jeg si det? Jo, de vingeløse fluene har mistet informasjon i genene. Evolusjon krever derimot at informasjonen i genene økes. Man kan ikke få en meitemark til å bli et menneske ved å fjerne eller skru av informasjon i meitemarkens gener.

For å ha evolusjon, må ny informasjon oppstå. Og det må skje uten å stjele informasjon som allerede finnes. Ved stjeling forflytter man bare problemet, for hvor oppsto den informasjonen man stjal? Det hender et dyr stjeler DNA-biter fra et annet dyr, men det kan altså ikke tas som bevis for evolusjon.

Det hender også at kroppen skrur på DNA-informasjon som har ligget sovende, det fins nemlig gener som skrur av eller på andre gener. Noen ganger skjer dette ved ytre påvirkning. Men det er ikke evolusjon, for informasjonen ligger der fra før.


En fugleart kan få større eller mindre nebb på grunn av naturlig utvalg der den lever. Det ligner på avl. Men det skjer ikke ved at ny informasjon oppstår i den samlede genbanken i verden. Ved for eksempel hundeavl er det hele tiden snakk om hunder, de blir ikke til en ny ukjent art selv om man avler lenge.

Naturlig utvalg er ikke evolusjon. Mutasjoner er ikke evolusjon. Fordelaktige mutasjoner er ikke evolusjon. Tilpasning er ikke evolusjon. Avl er ikke evolusjon. Kun ny informasjon, enten oppstått fra død materie eller oppstått av mutasjoner i levende materie, uten å stjele fra andre eller skru på sovende gener, kan kalles evolusjon.

De fleste mutasjoner stanses av kroppens egen korrekturmaskin inne i cellene. Naturen er altså kraftig mot mutasjoner, derfor virker det ikke logisk at mutasjoner er en troverdig kraft som har skapt ny informasjon i stor skala.

De få mutasjonene som slipper gjennom, er som regel skadelige. Også dette er ikke på evolusjonens side. Mutasjoner er ikke en generell positiv motor, men det er en kraft som generelt bryter ned overlevelsesevnen, mutasjoner fører til sykdom og død, det er jo derfor vi for eksem
pel frykter radioaktiv stråling. Det fins bare noen ytterst få eksempler som diskuteres som positive mutasjoner med ny informasjon.

Hvis du sier at du tror på evolusjon, må du forklare hva du definerer som evolusjon, og deretter forklare hva som driver evolusjonen frem. Etter mitt syn holder det da ikke å snakke om fordelaktige mutasjoner eller naturlig tilpasning.

Kommentarer