Gå til hovedinnhold

Pinsebevegelse = scenekirker


Hva er det første du tenker på når du hører ordet pinsevenn? På høyskolen Det teologiske menighetsfakultet i Oslo kan man studere pentekostal tro, det vil si pinsebevegelsen. I informasjonen om disse studiene har høyskolen satt inn et treffende bilde for å illustrere pentekostal tro. Bildet viser en scene med mikrofoner, scenerøyk og lyskastere. 
Isolert sett er det ikke noe galt i å ha en fest med høy musikk og show-effekter. Men jeg tror det er feil at tyngdepunktet blant kristne skal ligge på slike scener.

Hvor har forresten pinsevennene hentet inspirasjon fra? Er pinsevenner flest helt sikker på at deres teologi, visjoner, verdier, strategier og mål skal ha tyngdepunkt i scenekirker? Eller er dette noe bare lederne har funnet på? Hvis man leser NT, er da scenekirker det man sitter igjen med som konklusjon: "det er her vi må legge tyngdepunktet"?

Kommentarer