Gå til hovedinnhold

Hvor mange tror på evolusjon? Hvor mange tror på et liv etter døden?

En stor undersøkelse i mange land om tro ga disse tallene i 2011:

41 % tror på evolusjon
28 % tror Gud skapte oss (kreasjonister)
31 % vet ikke

De som tror mest på evolusjon, av de landene som deltok, er svensker, med 68 %. Landene med størst vet-ikke-gruppe, er Russland og Italia, med rundt 40 %. De som tror mest på at Gud har skapt oss, er Saudi Arabia, med 75 %.

Undersøkelsen viste videre at:

45 % tror på en form for Gud
6 % tror på en form for flere guder
18 % tror ikke på en form for Gud

Det er altså ikke samsvar mellom de 41 % som tror på evolusjon (se lenger opp) og de 18 % som ikke tror på en form for Gud. Å tro på evolusjon betyr altså ikke at man automatisk er ateist.

De landene med flest ateister er Frankrike (39 %) og Sverige (37 %). (Det vil si: Av de landene som deltok i undersøkelsen.) Samtidig har Sverige høyest vet-ikke-tall når det gjelder troen på et liv etter døden: 41 %.

Ellers i verden er det slik:
51 % tror på et liv etter døden
23 % tror man slutter å eksistere når man dør
24 % vet ikke

Det er altså trosmessige gråsoner eller overlappinger. 41 % tror på evolusjon, men det bare 23 % som tror at det betyr at når man dør så slutter man å eksistere, og det er bare 18 % som ikke tror det fins en form for gud i det hele tatt.

Samtidig er det slik at blant kristne fins det både evolusjonister og kreasjonister.

I Bibelen står det at "i begynnelsen var ordet". Det greske ordet som er i bruk, er logos. Logos betyr fornuftig tale, eller logikk, eller universell verdensordning. Det står at logos ble menneske og tok bolig blant oss. Sagt på en annen måte: Universets logiske skaper og opprettholder begynte å tusle rundt her på jorda og fortelle oss sammenhengen. Se Johannesevangeliet.

Om undersøkelsen: 19 000 personer i til sammen 23 land har svart på en spørreundersøkelse om tro. Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos for Reuters. Ipsos er verdens femte største bedrift innen spørreundersøkelser. Undersøkelsen ble gjennomført via internett, det kan påvirke svarene noe fordi kun 2 milliarder av jordas 7 milliarder personer har internett-tilgang. Norge var ikke med i undersøkelsen. Kun ett land i Afrika deltok. Her er landene som deltok: Argentina, Australia, Belgia, Brazil, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Ungarn, India, Indonesia, Italia, Japan, Mexico, Polen, Russland, Saudi Arabia, Sørafrika, Sørkorea, Spania, Sverige, Tyrkia og USA.

Kommentarer