Gå til hovedinnhold

Eksempel på livssynskritikk


Jeg har foreslått at læreplanene for grunnskolen skal inneholde ateismekritikk og livssynskritikk, ikke bare religionskritikk. Man kan for eksempel kopiere definisjonen på religionskritikk for å komme i gang med ateismekritikk.

Hva kan ateismekritikk og livssynskritikk gå ut på? Her er et eksempel:

Human-Etisk Forbund skriver på sine nettsider:

«Humanister anser at mennesket er en del av naturen. Vi er gjennom evolusjonen tilpasset et liv i samfunn med andre mennesker og har utviklet en samvittighet og en evne til å leve oss inn i andres situasjon. Vår evne til moral er en grunnleggende del av det som gjør oss til mennesker.»

Vår moral er et resultat av evolusjonen, sier egentlig Human-Etisk Forbund.

Ideen om evolusjon er at den gir bedre mulighet for at avkom lever opp. Innen evolusjonen finner man derfor både drap, trusler og bedrag, alt er lov i kampen om å bringe sine egne gener videre. Evolusjonen har ingen egentlig moral.

Når et dyr er «snill» mot sin partner, er det kun for å redde sine egne gener som den drektige partneren bærer på.

Når et dyr er «slem» mot andre, er det kun for å sikre spredning av sine egne gener. Snill og slem har samme begrunnelse i evolusjonen: Spredning av gener. 

Det hender et individ ofrer seg for dyreflokken og slåss mot en fiende, det er fordi individets søsken i flokken bærer på en del gener som er felles med individet. Ved å ofre seg, føres i det minste noen av individets gener videre. Det er bedre enn at hele flokken utslettes og individets gener forsvinner fra jordens overflate.

Slik er ideen om evolusjon. Moralen går kun ut på å bringe sine egne gener videre. Og da er alt lov. 

Når Human-Etisk Forbund sier at evolusjonen har utviklet en samvittighet for oss og gitt oss evne til å leve oss inn i andres situasjon, så sier evolusjonsteorien at dette er kun for å føre egne gener videre. En evolusjonsbasert samvittighet kan dermed ikke være en rettesnor eller grunnlag for det vi normalt kaller god moral.

Et eksempel på livssynskritikk av Human-Etisk Forbund er altså at organisasjonen begrunner moral med evolusjonen som utgangspunkt. Men i et gudløst univers er det som tolkes som «samvittighet», egentlig DNA-koder som med alle midler ønsker å kopiere seg selv til et avkom.

Hvis man lyver overfor flokken, og får dårlig samvittighet av det, er det fordi genene vil varsle deg om at i akkurat dette tilfellet lønner det seg ikke å lyve. Med løgn vil sjansene for å spre dine gener bli mindre.

I et annet tilfelle er løgn helt ok, genene sier da i fra: «Kom igjen, nå må du lyve». Eller: «Nå må du stjele eller drepe, og det er helt ok i kampen om å skaffe seg flest mulig barn.»

De gangene du får dårlig samvittighet fordi du lyver, gir genene beskjed om at i akkurat dette tilfellet kan flokken for eksempel bli så sur på deg at den vil støte deg ut, dermed får du ikke flokkens beskyttelse mot ytre fiender, og risikoen øker for at genene dine dør ut.

Den evolusjonsbaserte samvittigheten som Human-Etisk Forbund  har som utgangspunkt, er altså iskald, manipulerende og beregnende. Når forutsetningen er at Gud ikke finnes, kan man ikke tyvlåne argumenter som hører til et annet livssyn der Gud finnes. Man kan ikke hevde at evolusjonen har utviklet en varm moral når påstanden om evolusjon ellers er at alt går ut på å sende sine egne gener videre.

Forutsetter man at Gud finnes, har man derimot en mulighet for å si at menneskets innebygde samvittighet er til for å gjøre gode gjerninger, det vil si handlinger som ikke har noe med å spre sine egne gener.

Human-Etisk Forbund har altså et sviktende filosofisk og vitenskapelig grunnlag for sine moralske standpunkter.

Organisasjonen skriver også dette på sine nettsider:

«Hva er det som er så spesielt ved mennesket? Naturvitenskapen har lært oss at gjennom millioner av år har naturen utviklet seg og tilpasset seg endringer. Menneskene er bare en liten del av det. Men selv om vi i dag vet alt dette, forklarer det ikke det særegne ved den menneskelige eksistens, estetiske sans eller moral.»

Her virker det som at to uttalelser slår gjensidig beina under hverandre. Først skrev organisasjonen at evolusjonen har skapt samvittighet hos mennesker. Men så skriver man at evolusjonen ikke forklarer at mennesker har en moral.

Som livssynskritikk kan man derfor si at Human-Etisk Forbund har utydelige forklaringer når det gjelder moral og samvittighet.

(De to avsnittene fra Human-Etisk Forbund står her og her.)

Andre artikler om skoleproblemet.

Kommentarer