Gå til hovedinnhold

Hvilken påskekjendis vil du høre mer om?


For fem år siden skrev jeg åtte små kapitler om Pontius Pilatus. Har du aldri hørt om ham? Det var han som dømte Jesus til døden for 2000 år siden.

Det var mange involvert i disse få påskedagene. I min vesle serie kan du altså lese om Pilatus.

Det var Tiberius, stesønnen til keiser Augustus, som var keiser i romerriket på denne tiden. Utover i romerriket lot romerne lokale konger styre. Men noen ganger gjorde den lokale kongen en dårlig jobb i romernes øyne og da satte romerne inn en guvernør som skulle bestemme i landet. I år 26-36 var Pontius Pilatus en slik romersk guvernør i Judea, han tok over etter en annen romersk guvernør som het Valerius Gratus.

På denne tiden startet Jesus sin misjonering. Han flyttet fra Nasaret hvor han hadde bodd siden han kom hjem igjen fra Egypt som barn, Jesus bosatte seg ved Kapernaum, ved innsjøen. Han ble døpt av Johannes, helbredet syke, fikk disipler (elever) og ble kalt rabbi (lærer) selv om han ikke hadde utdannelse (Joh 3:2 og 7:15), han underviste og brukte ofte lignelser.

De religiøse lederne i området ville gjerne bli kvitt Jesus, de mente han brøt budene og de likte selvsagt ikke kritikken som Jesus rettet mot dem. Mange fulgte etter Jesus, noen ganger underviste han flere tusen om gangen.

Så red Jesus inn i Jerusalem på et esel etter å ha vært på fest noen dager tidligere hjemme hos en spedalsk. Mange jublet til ham. Men ikke lenge etter ble situasjonen snudd på hodet. Jesus spiste sin siste middag sammen med sine venner, han visste at han skulle dø og var  veldig redd for det som skulle skje. Mange ville ha ham drept og Jesus ble etter hvert fanget og brakt til ulike forhør. Først hos øverstepresten Kaifas. Deretter hos Pontius Pilatus. Så hos nabokongen Herodes Antipas. Og til slutt tilbake til Pilatus igjen.

Kapitlene kan leses hver for seg eller i rekkefølge.


Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

Del 8

Kommentarer