Gå til hovedinnhold

Livssynskritikk – hvordan går man frem?


Jeg har foreslått at man i norsk skole ikke bare har religionskritikk, men også livssynskritikk og ateismekritikk. Halvparten av Europas unge er nå ikke-religiøse. Hvilken etikk står de for? Er det hold i hvordan de ser på tilværelsen? Hva med livssynsorganisasjoner og hva de forfekter?

Nedenfor er noen punkter som viser hvordan man kan gå frem.

Da jeg var lærervikar i en periode på noen ungdomsskoler steppet jeg også inn i noen KRLE-timer. I den ene timen fikk jeg en lapp fra skolen med beskjed om at elevene skulle bedrive religionskritikk. Som vikar må man tenke raskt og jeg skrev på tavlen ulike måter man kan angripe religion på:

 • Grunnleggeren av religionen 
 • Religionens hellige tekster 
 • Den opprinnelige utøvelsen av religionen 
 • Dagens utøvelse av religionen 
 • Oppførselen til tilhengerne av religionen i dag 
 • Oppførselen til tilhengerne av religionen i historisk tid 
 • Mulige konflikter mellom vitenskap og religion 
 • Interne logiske konflikter i religionen 
 • Selvopplevde historier 
Jeg husker ikke nå alle punktene jeg satte opp, men det var omtrent dette. Poenget er at de samme punktene som man setter opp som mulig kritikk av religioner, kan man bruke når man skal bedrive livssynskritikk.

Man kan for eksempel kritisere oppførselen til tilhengerne av livssynet, la oss si medlemmene av Human-Etisk Forbund.

En slik kritikk er ikke veldig viktig. Man kan selvsagt si at tilhengerne bør være påvirket av sitt eget livssyn, og hvis tilhengerne oppfører seg dårlig, da må livssynet være dårlig. Men det blir en forenkling. Vi mennesker har dessverre en tendens til å ikke alltid gjøre det vi selv mener er rett. Det kan derfor hende at livssynet eller religionen er bra selv om tilhengerne oppfører seg dårlig. Men en viss sammenheng mellom livssyn og oppførsel må man forvente.

Mulig livssynskritikk

La meg sette inn Human-Etisk Forbund i punktene som jeg skrev på tavlen:
 • Kritikk av grunnleggeren av Human-Etisk Forbund 
 • Kritikk av Human-Etisk Forbunds «hellige» tekster (vedtak, synspunkter, vedtekter, kronikker og nettsider) 
 • Kritikk av en opprinnelige utøvelsen av Human-Etisk Forbund 
 • Kritikk av dagens utøvelse av Human-Etisk Forbund 
 • Kritikk av oppførselen til tilhengerne av Human-Etisk Forbund i dag 
 • Kritikk av oppførselen til tilhengerne av Human-Etisk Forbund i historisk tid 
 • Kritikk av Human-Etisk Forbund forhold til vitenskap og fornuft 
 • Kritikk av Human-Etisk Forbunds synspunkter som er i strid med hverandre 
 • Kritikk etter selvopplevde møter med Human-Etisk Forbund 
 • Påpeke filosofiske eller vitenskaplige svakheter ved synspunktene til Human-Etisk Forbund 

Alternativ fremgangsmåte 

Man kan også benytte Wikipedias definisjon på religionskritikk og bytte ut ordet religion med Human-Etisk Forbund, da blir det slik:

«Diskusjon og kritikk av Human-Etisk Forbunds forestillingers sannhetsverdi; av «norsk humanisme» som begrep, kritikk av Human-Etisk Forbunds praksis, kritiske vurderinger av Human-Etisk Forbunds konsekvenser for individer, menneskeheten og/eller samfunnet.»

Hva er livssynskritikk?


Andre artikler om skoleproblemet.

Kommentarer