Gå til hovedinnhold

Streikebryteri å be for syke

Fare for streik i Folkekirken. I Danmark snakker man nå om faren for streik eller lockout om tre-fire uker i Folkekirken. I første omgang står 44 prester klare til å streike i Helsingør Stift. 

Streik i Kirken kan sammenlignes med at du melder deg inn i en fagforening for å kreve mer av ektefellen din. Så dumt er det.
Dagens kirker går inn for helt andre idealer enn hva de første kristne gjorde. Opprinnelig møttes kristne i hjemmene hvor de spiste middag sammen og støttet hverandre.

Tenk det at verten for en slik samling plutselig sier dette under middagen: 


«Hei, alle sammen, jeg kan ikke åpne dørene for samling hjemme hos meg de neste ukene. Jeg har nemlig meldt meg inn i en fagforening som sier at fra i morgen er jeg i streik, målet er å tvinge dere til å betale meg for å denne tunge jobben det er å fyre opp ovnen og rydde huset før dere kommer. Og hvis ikke dere betaler, skal jeg kreve at Staten betaler."

Hva tror du de andre ville ha svart? Jeg tror de ville ha svart dette: 
«Har det klikka for deg? Vil du ikke ha oss som gjester, så drar vi heller hjem til Priska.»

Telefonen kan bli stengt. Streiken gjelder også hjemme. Her er utdrag fra fagforeningens brev som er sendt til prestene i Helsingør 2. mars 2018:

"Med mindre parterne indgår forlig i løbet af de kommende uger, skal du og de øvrige konfliktramte præster i Helsingør strejke. Det kan tidligst ske fra 4. april 2018.

Hvis konflikten starter, skal du forlade kirken og sognegården og ikke løse dine arbejdsopgaver. Det gælder både det arbejde, du udfører hjemmefra, i pastoratet eller andre steder. Konflikten omfatter alt dit præstearbejde. Det vil sige planlagte samtaler, arrangementer, møder, kirkelige handlinger, gudstjenester osv.

Det kan ske, at din arbejdstelefon og mail bliver lukket. Du må ikke besvare, hverken telefonisk henvendelser eller mails vedrørende dit arbejde.»


Kunne du tenke deg å innføre slike tilstander i din egen familie eller blant vennene dine? Selvsagt ikke. Kirkene er på ville veier, man har sluppet inn helt feil idealer og systemer slik som markedskrefter, krav, politiske resolusjoner og streik.


Prestene studerer i årevis, og så er det dette de ender opp med? Man får lyst til å kalle prestene "vannbobler" slik Luther kalte prestene. Hvem tror de at de er? Ville ikke du sagt det samme for å irettesette en venn:
Krever du inngangspenger eller statlig lønn når jeg skal besøke deg? Hvem tror du at du er?!
Generelt er det ikke noe galt med fagforeninger. Men du vil vel ikke benytte fagforening mot din familie og dine venner? 
Hender det ofte at du under frokosten med din samboer truer med lockout?
Når presten ikke holder preken, må noen andre ta initiativ. Så bra! Da kan man gjøre slik Paulus oppfordrer til i Bibelen, nemlig at hver og en kan komme med et innslag når det er samling. Jeg håper streiken varer lenge slik at det får satt seg en ny kultur. 
Streik medfører også noe positivt: Prestefrie rom.
Alle kristne har i følge Bibelen rett til å forkynne, undervise, rettlede, be, dele nattverd og døpe. Derfor fantes det ikke kristelige prester. Dagens prester er en kunstig konstruksjon. Dagens prester som vil streike, er en enda mer kunstig konstruksjon.

Fjern posisjoner, fagforeninger og statlige oppgaver. Dagens tradisjoner og systemer er så sterke at det er vanskelig lese Bibelen med friske øyne. Man tror at man må ha en prest for å holde gudstjeneste. Man tror man må ha en prest for å holde nattverd. Man tror man må ha en prest for å døpe. Men i Bibelen nevner ingen prest i de sammenhengene.

Hadde du ikke kjent til dagens kirker og prester, og du leser Det nye testamentet for første gang, ville du aldri ha innført prester, kirker og streikerett.

Her omtaler Folkekirken muligheten for streik

Pressefoto fra Folkekirken: Ole Hartmann Schmidt

Kommentarer

Anonym sa…
interessant lesestoff og tankevekkende mye av det du skriver på bloggen.

jeg ble frelst som ett resultat av en husgruppe i 2004.
disippelgjøring skjer i grupper og i hverdagen, ikke i større arenaer.

Har nettopp koblet meg på "Himlen hit" og leser boken nå.
Tror Gud holder på med å reformere kirken i Norge og Europa nå..

Stay blessed and share the good news!