Gå til hovedinnhold

Skoleoppgave favoriserer Human-Etisk Forbund


I grunnskolen er man pliktig til å bedrive religionskritikk, det står i læreplanene som myndighetene har bestemt. Livssynskritikk eller ateismekritikk er derimot frivillig.

Forlagene som lager skolebøker har ofte også nettsider med oppgaver i fagene. Jeg var innom nettsidene til Cappelen Damm, der fant jeg overskriften: "Religions- og livssynskritikk". Jeg ble straks interessert. Hvilke livssyn ville Cappelen Damm gå løs på?

De første oppgavene slår fast at det er vitenskap som gir oss skikkelig kunnskap om verden. I oppgave 4 står det så:

"I Europa i middelalderen trodde folk og kirken at Gud skapte verden på seks dager. De fleste forskere mener verden ble til ved en kraftig eksplosjon for 14 milliarder år siden – The Big Bang. I dag er de fleste kristne enige med vitenskapen om hvordan jorda ble til."

Det står ikke et ord om at det var kristne som drev frem vitenskapen i middelalderen. Det var de kristne som etablerte universiteter, som diskuterte ulike planetmodeller og så videre. Man nevner ikke Pascal, Newton, Boyle, Kepler, Faraday, Pasteur, Kelvin, Röntgen eller noen av de andre kristne forskere innen vitenskapen.

Vinklingen i denne oppgaven fra Cappelen Damm er at de kristne motvillig kommer etter vitenskapen.

Oppgave 7 forteller så at Karl Marx mente at religion var skadelig.

Oppgave 8 handler om religion og æresdrap, tvangsgifte og sånne ting. Det står ikke om for eksempel kristne som har etablert skoler, barnehjem og sykehus over hele verden.

Oppgave 9 handler om fanatiske mennesker. Det står ikke noe om rike religiøse mennesker som gir alt de eier til fattige. Det står ikke om misjonærer som bruker hele livet sitt på å hjelpe folk som bor i slumområder.

Så kommer man til Human-Etisk Forbund. Står det noe negativt her, mon tro? Religionene har jo virkelig fått kjørt seg.

Nei. Etter å ha satt religioner i et dårlig lys i de foregående oppgavene, kommer nå endelig frelseren og det eneste fornuftige valget: Human-Etisk Forbund!


Det står at Human-Etisk Forbund kritiserer religioner fordi de mener religioner undertrykker mennesket. Det er nettopp ordet "undertrykker" som barna skal gripe fatt i og plassere fysisk på skjermen. Det kommer også godt frem at Human-Etisk Forbund er for at mennesker skal kunne velge hvordan de skal leve livet sitt ut fra egne meninger og fornuft.

Med andre ord: Religiøse mennesker står for tvang, fanatisme, undertrykkelse, drap og ufornuft. Humanetikere derimot, de er snille og smarte, de!
Hvor ble det av livssynskritikken?
Cappelen Damm er ikke alene om å ha slagside i omtalen av religioner. Også Gyldendal omtaler religioner negativt.

Lenke til oppgavene er her. Det kan hende oppgavene er endret når du tar en kikk.

Andre artikler om skoleproblemet.

Kommentarer