Gå til hovedinnhold

Halvparten av unge i Europa er ikke-religiøse70 prosent av unge i Storbritannia anser seg om ikke-religiøse. Tallet for Tsjekkia er 91 prosent. I motsatt ende finner vi Polen der 83 prosent av de unge anser seg som kristne.

De grå søylene i figuren er personer som er religiøse som ikke er kristne. 

Undersøkelsen er utført i 12 europeiske land, den viser at flertallet av personer mellom 16 og 29 år nå anser seg som ikke-religiøse. Samtidig er det store sprik mellom landene.

Går man tettere på undersøkelsen, ser man et visst slingringsmonn. Det er en del av de ikke-religiøse som ber nå og da. Og motsatt: En del av de som sier at de er religiøse, går sjelden til religiøse samlinger. Undersøkelsen er utført av St Mary's University i Twickenham.

Hvorfor ordet ikke-religiøs benyttes, og ikke ateist, vet jeg ikke. Men muligens betyr ikke-religiøs at man kan tro på horoskoper eller lignende. Eller at man ikke har tatt et aktivt standpunkt for ateisme.

35 prosent av unge i Norge ber nå og da

Halvparten av unge voksne i Polen ber ukentlig eller oftere. 83 prosent ber nå og da. I Norge er det 35 prosent av de unge som ber enten nå og da eller flere ganger i uken.

Naboland med helt ulik utvikling

Undersøkelsen viser at det er veldige forskjeller mellom de europeiske landene. Land som nesten er naboer, kan ligge i hver sin ende av skalaen: I Estland anser 81 prosent av de unge seg som ikke-religiøse, i Litauen er tallet derimot 25 prosent.

Norske tall: Færre tror på Gud

Ipsos / Norsk Monitor viser at færre tror på Gud i Norge. 46 prosent tror ikke på Gud, dette gjelder hele befolkningen, ikke bare de unge. 34 prosent tror på Gud. Samtidig viser statistikk at 71 prosent av den norske befolkningen tilhører Den norske kirke (statskirken) i 2018.

Kommentarer