Gå til hovedinnhold

Relasjonsbaserte nettverk eller inflasjon i ord?

Jeg husker for en del år siden da det gikk inflasjon i ordet miljø. Skulle man fremheve noe som positivt, satte man ordet miljø foran. Et vanlig rom hørtes mer positivt ut om man kalte det for miljørom, selv om rommet hadde samme funksjon som før.

I dag snakkes det en del om relasjoner og nettverk i kristne sammenhenger. Når jeg hører slike ord, tenker jeg aller først at jeg er for. Men så må jeg sjekke nærmere hva hvert enkelt nettverksopplegg egentlig går ut på.

Noen ganger betyr nettverk rett og slett de man kjenner som kan være villige til å gi hjelp når man trenger det, uten betingelser, vedtekter eller lignende - da betyr nettverk rett og slett venner.


Andre ganger er det slik at det som omtales som nettverk, egentlig har en pyramideformet struktur med en sjef på toppen. I kristne sammenhenger kan det bety at man har en religiøs leder på toppen og mange menigheter under.

Så har vi ordet relasjonsbasert, også det vannes ut. Man finner selvsagt relasjoner både i pyramideformede organisasjoner og blant venner. På jobben har jeg en relasjon til sjefen min og til de som er under meg. Men jeg kan ikke dermed hevde at bedriften er relasjonsbasert. Nei, bedriften er basert på ansettelser som antas kan gi størst overskudd til eierne. Og ansettelsene er plassert i et hierarki som kan veie mer enn relasjonene.

Når både ”nettverk” og ”relasjonsbasert” er utvannede begreper, da er det ikke lett å definere begrepet ”relasjonsbasert nettverk”.

Vil du for eksempel kalle Den Norske Frimurerorden for relasjonsbasert nettverk? For å bli medlem, må man bli anbefalt av noen som allerede er innenfor, man må ha en relasjon. Men innenfor er det et hierarki, vedtekter, regler, programmer. Innenfor er det selvsagt også relasjoner slik det er de fleste steder.

Jeg leste nylig om et nettverk for kristne ledere, det ble fremstilt som et relasjonsbasert nettverk. Men for å bli med i nettverket, må man sende et brev til styret i for godkjenning. I tillegg må man ha en relasjon fra utsiden og inn i nettverket slik som blant frimurerne (uten sammenligning for øvrig). Først etter dette kan man bli invitert til en samling.

En annen modell er når man melder seg inn i et nettverk som ikke stiller særlige betingelser. Ved å melde seg inn, kan man få høre om samlinger, bøker eller konferanser. I slike nettverk har man ikke forpliktelse til å godta teologien til et lederskap.

Det frie allmenne prestedømme blir ikke hindret i et slikt nettverk. Opplegget kan sammenlignes med å abonnere på et blad, man får tilgang til noe. I slike nettverk kan man  få relasjoner etter hvert, og man behøver ikke være enig i alt eller ta i mot ordrer. I mangel på bedre ord kan man kanskje kalle slike nettverk for abonnementsnettverk.

For å kunne legge til rette for abonnementsnettverk, må man kanskje ha en nettside og et styre. Men styret bestemmer ikke over hverdagen til de som abonnerer eller de som får informasjon. Et slikt nettverk er langt unna strukturen i nettverk som har en religiøs leder og der nettverk egentlig er et annet ord for tradisjonelt menighetshierarki.

Mitt syn er at grunnstrukturen i menigheter skal være uten hierarki og religiøse monopoler. En som er kristen i Norge kan da møte en som er kristen i Spania og sammen kan de utgjøre en liten menighet uten å måtte spørre noen andre kristne om lov.

Jeg tror det er viktig at kristne møtes på kryss og tvers og lærer av hverandre med toveis kommunikasjon. Derfor er det viktig med relasjonsbaserte ikke-hierarkiske nettverk. Eller på godt norsk: Venner og bekjente. I tillegg kan man melde seg inn i enkelte abonnementsnettverk, altså nettverk som ikke hindrer det frie allmenne prestedømme, men der man får info om steder der man kan møte andre.

Det fins altså ulike former for nettverk:
  • Nettverk som egentlig er hierarkiske og som ligner vanlige kirkesamfunn 
  • Nettverk som man etter godkjenning kan bli medlem av 
  • Nettverk som man abonnerer på for info, samtaler og treff 
  • Nettverk som består av venner og bekjente 
Når noen sier ”relasjonsbasert nettverk”, er det derfor lett å snakke forbi hverandre.


Oppdatering: Les mer om nettverk her.

Kommentarer