Gå til hovedinnhold

Hva er organisk menighetsliv?

Fullt organisk menighetsliv er ikke-hierarkisk. Man har ikke en prest eller pastor som bestemmer over de andre eller som har spesielle religiøse rettigheter som de andre ikke har.

Organisk betyr at man er fri til å bevege seg på kryss og tvers etter som Gud kaller eller man ser et behov. Man kan ta initiativ eller støtte initiativ.

Organisk betyr at alle kan holde innslag i samlingen. Hvis man møtes til en tradisjonell gudstjeneste, er programmet ganske strengt. Hvis man derimot møtes til en organisk samling, kan de som har noe på hjertet, dele dette. Og man kan respondere på det som blir sagt.

Organisk betyr også at det kan bli plass til mer kjærlighet. Hvis for eksempel noen har opplevd noe dramatisk, kan man bruke tid på å snakke om akkurat det. Til sammenligning er det ikke lett å trøste hverandre i en vanlig gudstjeneste.

Organisk betyr også at du ikke så fort får skjeve blikk fra de andre hvis du støtter en misjonær eller et prosjekt som de andre ikke kjenner. I tradisjonelle kirker ligger det et indirekte press om at de pengene man gir, skal gå til kirken og kirkens egne prosjekter. I organiske miljøer er man vant til at ting foregår på kryss og tvers.

Jeg ser at i enkelte miljøer bruker man ordet organisk samtidig som det er et lederskap som bestemmer. Man kan få til et delvis organisk miljø selv om man har et hierarki. Da er det opp til sjefen å sette grenser. Men skal man ha full organisk handlekraft, må hver person kunne ta initiativer fritt uten å søke godkjenning fra et lederskap eller måtte sjekke vedtekter.

Hva? Fullt anarki? Slik kan responsen være hvis man anbefaler et organisk menighetsliv. Men det merkelige er at de som bruker slike ord, gjerne i neste øyeblikk kan invitere en kristen venn til middag, uten å kalle det anarki. Det er her uenigheten ligger; hva er egentlig menighetsliv? Må man ha en kirkebygning? Må man ha vedtekter? Må man ha ringt med kirkeklokker? Må man ha en prest med prestedrakt? Eller er det nok at to eller tre er sammen til bønn og fellesskap?

Sagt på en annen måte: Vil du virkelig kalle det anarki når tre personer er samlet til bønn? Anarki betyr "ingen leder" eller "intet opphav". Hvis du virkelig kaller det anarki når tre er sammen til bønn, da hevder du egentlig at Den hellige ånd ikke kan lede noen og at mennesket har intet opphav. Det kan du gjerne hevde hvis du er ateist, men kristne kan ikke hevde slikt.

Å se for seg et annet menighetsliv enn man er vokst opp med, er ikke lett. Når jeg før hørte ordet menighet, så jeg for meg en kirkebygning med et kor som sang noe som passet til lederens tale som han hadde sittet hele natten og forberedt. Isolert sett ikke noe galt i det, jeg har vært på mange gode gudstjenester. Poenget mitt nå er ordet menighet, hva tenker du når du hører ordet?

Når du sitter og tenker på ordet menighet, og jeg så sier ordet organisk, da blir det kræsj, for ordet organisk passer ikke sammen med ordet menighet, slik menighet defineres av folk flest i dag. Derfor krever det konsentrasjon for å se for seg en annen type menighetsliv der ordet organisk passer fint inn. I en bok jeg nylig leste, var det en kar som hadde brukt nesten 12 år for å se det hele fra en annen kant.

Organisk betyr gjerne at man møtes i hjemmene rundt et måltid uten at man har et travelt program. Men organisk betyr ikke at man alltid er totalt uten struktur. I fellesskapet jeg selv tilhører, finner vi for eksempel datoer og steder vi skal møtes. Det er struktur. Under kaffen har vi i perioder et opplegg der vi for eksempel følger kapitlene i en bok. Det er struktur. Men vi kan når som helst legge det til side hvis vi mener noe annet er viktigere.

I et slikt ikke-hierarkisk opplegg basert på relasjoner, og der relasjonene gjerne også strekker til ulike vennenettverk, kan man ha personer som legger ting til rette, tar initiativ, samler folk, sprer informasjon, leder et prosjekt, kobler folk sammen, deler sine gaver (for eksempel hvis man er flink til å undervise) eller er omreisende misjonærer. 

Slike initiativer er noe annet enn om man sitter som toppleder over én eller flere menigheter. For utøvende hierarki legger lokk på det allmenne prestedømme og Guds ulike kall til ulike personer.

Organisk betyr ikke at alle handler rett eller at livet er uten problemer. Men man har åpnet for at Gud kan lede hver og en mer og at vi kan hjelpe og lære hverandre oftere enn i dagens kirkeopplegg. Det står faktisk i Bibelen at vi skal undervise hverandre og underordne hverandre. Les om hverandre-verdiene og tenk etter hvor god eller dårlig plass de har i dagens tradisjonelle menighetsliv.

Kommentarer